Theo một số nguồn tư liệu, trước năm 1953 - 1954, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu (nay là tỉnh Điện Biên) đã dựng Đền thờ “Đức thánh Trần” tại đồi Lạng Chượng (hay còn gọi là đồi Đồn Tây) để thờ phụng (nay là Di tích Đồi A1, thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ).

Hiện nay tỉnh Điện Biên đang tìm kiếm, thu thập thông tin, tư liệu, tài liệu, hình ảnh liên quan đến Đền thờ “Đức thánh Trần”. Việc cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, hình ảnh của tổ chức, cá nhân là rất cần thiết và quan trọng để tỉnh Điện Biên có đủ cơ sở pháp lý, tính thuyết phục trình cấp có thẩm quyền xem xét, phục dựng lại Đền thờ “Đức thánh Trần”, qua đó tôn vinh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với bậc tiền nhân, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Tỉnh Điện Biên mong muốn các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước quan tâm, chia sẻ, cung cấp thông tin, tư liệu, tài liệu, hình ảnh liên quan đến Đền thờ “Đức thánh Trần” tại Di tích Đồi A1, thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ để phục vụ cho công tác nghiên cứu, phục dựng lại Đền thờ.

Nếu có thông tin, tư liệu, tài liệu, hình ảnh liên quan đến Đền thờ “Đức thánh Trần” tại Di tích Đồi A1 đề nghị liên hệ với Ông Đào Duy Trình - Trưởng phòng Quản lý Di sản văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, số điện thoại: 0913 221 687; gmail: trinhdienbien@gmail.com”.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 9.694.531
    Online: 103