Sáng ngày 04/4/2024 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng phát triển Văn hóa đọc lần thứ VI.

Giải thưởng phát triển văn hóa đọc được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những đóng quý báu của các tổ chức, cá nhân đối với phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, phát huy hiệu quả vốn tài liệu trong thư viện thông qua việc tổ chức các dịch vụ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu của người dân với nhiều cách làm hay, sáng tạo. Bên cạnh đó, thu hút và tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia vào hoạt động đọc, lan tỏa giá trị từ việc đọc đến cộng đồng, hướng đến phát triển văn hóa đọc bền vững. Xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước với tổ chức, cá nhân trong việc huy động các nguồn lực để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Theo Quy chế phát triển văn hóa đọc và thành tích đạt được, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao giải thưởng cho 16 tập thể và 14 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động phát triển văn hoá đọc ở các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Ông Phạm Đình Tuân, phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Thư viện tỉnh Điện Biên vinh dự được tặng giải thưởng

Trong số 14 cá nhân đạt giải, tỉnh Điện Biên có ông Phạm Đình Tuân, phó trưởng phòng Nghiệp vụ - Thư viện tỉnh Điện Biên vinh dự được tặng giải thưởng, vì đã có những đóng góp quý báu cho mục tiêu phát triển phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng bằng thực hiện và việc áp dụng sáng kiến “Tăng cường xây dựng công tác phục vụ lưu động tới các điểm trường vùng cao biên giới, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên”. Nhằm triển khai có hiệu quả hoạt động công tác phục vụ bạn đọc lưu động ngoài thư viện, từng bước phát huy, khẳng định được hiệu quả trong việc phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách và phục vụ lưu động cho học sinh thông qua ‘‘Chuyến xe tri thức ’’ tại các Trường: Tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông,  phổ thông dân tộc nội trú ở các huyện vùng cao biên giới, trang bị cho các em học sinh và nhân dân các dân tộc thiểu số được tiếp cận với nguồn sách báo, thông tin, tri thức, những phương tiện hỗ trợ học tập, nghiên cứu và giải trí; góp phần hình thành và xây dựng thói quen đọc, tự học.

Giải thưởng phát triển văn hóa đọc chính là nguồn động lực khuyến khích, động viên các tập thể, tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy những cách làm hay, những ý tưởng sáng tạo để văn hóa đọc gắn chặt trong đời sống của con người, hướng đến một xã hội nhân ái, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.120
Online: 59