Hai tác phẩm điêu khắc ánh sáng về chiến sĩ Điện Biên và chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được nghệ nhân Bùi Văn Tự, tác giả của 2 tác phẩm trao tặng Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp được trưng bày tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đây là 2 tác phẩm nằm trong bộ 3 tác phẩm được nghệ nhân Bùi Văn Tự mang đến trưng bày và trình diễn tại triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam” diễn ra tại Điện Biên vừa qua.

Theo nghệ nhân Bùi Văn Tự, việc trao tặng các tác phẩm trên để trưng bày và trình diễn tại Bảo tàng như một lời tri ân tới thế hệ cha, ông đã làm nên chiến thắng lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 70 năm về trước.

Tác phẩm chiến sĩ Điện Biên được trình diễn tại triển lãm “Du lịch qua các miền di sản và danh thắng Việt Nam”.

Hiện tác phẩm điêu khắc ánh sáng chân dung Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được trưng bày và trình diễn tại khu vực trưng bày hiện vật của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Riêng tác phẩm về chiến sĩ Điện Biên đang được nghệ nhân Bùi Văn Tự đưa về Hà Nội phục vụ công tác tuyên truyền vào ngày 7/5 tới đây, dự kiến sau ngày 7/5, tác phẩm sẽ được trao lại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để trưng bày, trình diễn phục vụ khách tham quan.

Theo Báo Điện Biên Phủ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.695
Online: 62