Chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024). Sáng ngày 26 - 4 tại Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Tổng cục Hậu cần (TCHC) chỉ đạo Cục Chính trị phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc, cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề “Sức mạnh Hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đại biểu tham dự chương trình

Tới dự, có đồng chí Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần; đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh; đại biểu chỉ huy cơ quan, đơn vị thuộc TCHC; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành tỉnh Điện Biên; các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn.

Nội dung trưng bày gồm 3 phần chính: Phần 1 “Quyết tâm chiến lược của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Quân ủy trong chiến dịch Điện Biên Phủ”. Phần 2 “Bảo đảm Hậu cần cho chiến dịch Điện Biên Phủ”. Phần 3 “Sức mạnh hậu cần trong dịch Điện Biên Phủ được tiếp nối và phát huy giá trị trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Với gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật quý tiêu biểu qua các cuộc kháng chiến của dân tộc và công tác bảo đảm hậu cần hiện nay; được trưng bày, giới thiệu khái quát về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Quân ủy, Hội đồng cung cấp mặt trận các cấp và Tổng cục Cung cấp đã huy động lực lượng dân công, phương tiện, lương thực, thực phẩm lớn từ đồng bào các dân tộc Tây Bắc. Trên cơ sở động viên và tổ chức toàn dân làm công tác bảo đảm hậu cần cho chiến dịch, Hội đồng cung cấp mặt trận đã kết hợp chặt chẽ khả năng bảo đảm hậu cần tại chỗ với hậu cần Trung ương, tạo sức mạnh tổng hợp trong tổ chức bảo đảm hậu cần cho lực lượng vũ trang, bảo đảm kịp thời, chủ động, đầy đủ trên các địa bàn tác chiến của chiến dịch. Qua đó khẳng định đây là một trong những yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp của Quân đội ta trong chiến dịch Điện Biên Phủ; góp phần vào thành công của chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Trung tướng Đỗ Văn Thiện, chính ủy Tổng cục hậu cần phát biểu khai mạc

 Phát biểu tại buổi khai mạc Trung tướng Đỗ Văn Thiện, chính ủy Tổng cục hậu cần nhấn mạnh đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn quân, toàn dân và khách tham quan hiểu rõ hơn những thành tựu của công tác hậu cần và ngành Hậu cần Quân đội đã góp phần tạo nên sức mạnh to lớn trong Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đồng thời cổ vũ, động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động ngành Hậu cần Quân đội và toàn quân tự hào, tiếp bước truyền thống vẻ vang, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo đảm kịp thời hậu cần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời đồng chí yêu cầu Cục Chính trị; Bảo tàng Hậu cần phối hợp chặt chẽ với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ làm tốt công tác thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan hiểu rõ về giá trị lịch sử của các hình ảnh, hiện vật được trưng bày. Thông qua đó, giúp cho khách tham quan có hiểu biết nhiều hơn về vai trò tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần trong chiến thắng Điện Biên Phủ, cũng như trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả của sự lãnh đạo đúng đắn, tài tình của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, là kết tinh của tinh thần quyết chiến, quyết thắng của toàn dân, toàn quân ta trên con đường đấu tranh, thực hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Thắng lợi của Chiến dịch Điện Biên Phủ là chiến thắng của chủ nghĩa yêu nước, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; là nghệ thuật quân sự với đường lối chiến tranh Nhân dân đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta, của tinh thần “dám đánh, quyết đánh, biết đánh và biết thắng”, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng thời là chiến thắng của tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân, dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế…

Với những con số cụ thể về đóng góp sức người, sức của cho chiến dịch Điện Biên Phủ của Nhân dân cả nước như: Đã có hơn 260.000 người đi dân công, với 18.301.570 ngày công, đưa đến Điện Biên Phủ hơn 27.000 tấn gạo, hàng chục tấn đạn dược, quân trang; ta đã huy động được hơn 20.000 xe đạp thồ, hơn 500 ngựa thồ, hơn 11.800 thuyền, bè, mảng và 628 xe vận tải phục vụ vận chuyển hàng hóa, vũ khí, đạn dược cho chiến dịch….Có thể nói, công tác hậu cần đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm cho bộ đội chiến đấu liên tục, dài ngày trên địa bàn xa hậu phương, góp phần quyết định vào thắng lợi vĩ đại của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Thắng lợi này cũng cho thấy vai trò hết sức quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

 Sau lễ cắt băng khai mạc triển lãm ảnh, các đại biểu và nhân dân tham quan trưng bày triển lãm ảnh. Những hình ảnh, hiện vật trưng bày đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm hậu cần trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến thắng Điện Biên Phủ là bản hùng ca bất hủ được trao truyền cho muôn đời sau, nhất là thế hệ trẻ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt nam XHCN.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.487
Online: 90