Thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Liên hoan Cán bộ thư viện tuyên truyền phát triển Văn hoá đọc và giới thiệu sách tại tỉnh Điện Biên.

Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, là đợt tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về vai trò của sách, báo, thư viện trong đời sống xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng thói quen đọc sách, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng. Thông qua các hoạt động của Liên hoan giới thiệu, phổ biến những tài liệu, sách báo về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, gắn liền với lịch sử vẻ vang qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc, khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mọi tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là  dịp để Thư viện các tỉnh có dịp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu của công tác thư viện trong tình hình mới.

Liên hoan sẽ diễn ra từ ngày 23 - 26/4/2024; Chương trình Khai mạc diễn ra vào hồi 20h00 phút ngày 23/4/2024 tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh Điện Biên với sự tham gia của đông đảo đại biểu và 42 đoàn đến từ Thư viện các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Trong khuôn khổ Liên hoan có tổ chức triển lãm trưng bày giới thiệu Sách báo, tư liệu về Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); về lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.545.128
Online: 126