Căn cứ Kế hoạch số 116/KH-TU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024); Căn cứ Quyết định số 3462/QĐ-BVHTTDL ngày 13/11/2023 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024; Căn cứ Văn bản số 1029/UBND-KT ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh Điện Biên về việc huy động các hộ gia đình tham gia phục vụ khách lưu trú và thành lập Đoàn công tác liên ngành tiếp nhận và xử lý các thông tin, phản ánh, kiến nghị liên quan đến khách du lịch;

Sau khi thống nhất với Công an tỉnh Điện Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Hướng dẫn số 723/HD-SVHTTDL ngày 12/3/2024 về điều kiện tạm thời đối với các hộ gia đình tham gia phục vụ khách lưu trú trong thời gian tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên đã chỉ đạo triển khai vận động, hướng dẫn, kiểm tra các hộ gia đình có nhà ở, bao gồm nhà xây và nhà theo kiến trúc truyền thống đảm bảo điều kiện tối thiểu phục vụ khách lưu trú (bao gồm điều kiện về an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách). Theo thống kê, đến ngày 04/4/2024, thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên đã huy động được trên 102 hộ gia đình (với khả năng phục vụ khoảng 1.380 người) đăng ký và đáp ứng được các điều kiện phục vụ khách du lịch.

Danh sách sẽ được thường xuyên cập nhật, bổ sung theo tình hình thực tế tại đường link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XU4PrJcqpwmmpMSljtDHxNBoSOvqncFZ/edit?usp=sharing&ouid=115704207232147867916&rtpof=true&sd=true

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.486.798
Online: 96