Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã ra Quyết định 657/QĐ-BVHTTDL ngày 19/3/2024 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 của Bộ VHTTDL.

Theo đó, việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam sẽ góp phần thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc; triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về xây dựng phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam. Khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách, tạo dựng môi trường đọc thuận lợi, xây dựng thói quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; phát hiện, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có những đóng góp cho phát triển sách và văn hóa đọc trong cộng đồng.

Thông qua việc tổ chức sẽ nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc tại các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ VHTTDL; đồng thời, lan tỏa văn hóa đọc rộng khắp trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của Bộ VHTTDL nói riêng và trong toàn ngành nói chung góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam.

Theo Kế hoạch, các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ VHTTDL sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 gắn với các hoạt động sinh hoạt chuyên đề hoặc lồng ghép với các sự kiện, hoạt động chính trị, tinh thần của cơ quan, đơn vị; treo băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 tại trụ sở hoặc truyền thông trên trang tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Nội dung tổ chức bao gồm: Tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, gắn với thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc", "Sách quý tặng bạn", "Tặng sách hay - Mua sách thật", "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe"; Tổ chức sự kiện, Ngày hội Sách và Văn hóa đọc với các hoạt động: tuyên truyền giới thiệu sách, kể chuyện và làm theo sách, vẽ tranh theo sách, xếp sách nghệ thuật, giao lưu, tọa đàm về sách và văn hóa đọc, tôn vinh người đọc, người sáng tác, người làm thư viện, lưu giữ, sưu tầm, quảng bá sách và góp phần phát triển văn hóa đọc, tổ chức không gian giới thiệu sách của các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, ký tặng sách, quyên góp, ủng hộ và trao tặng sách, hoạt động đổi sách cũ - lấy sách mới, tổ chức các hoạt động khuyến đọc, hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đọc sách, phát triển kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin...; Tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận, trao đổi kiến thức về xu hướng đọc, chia sẻ các thông tin về cách sử dụng công nghệ và nền tảng số…; Tổ chức các câu lạc bộ đọc sách trực tuyến, tạo ra các nhóm đọc sách trực tuyến để thảo luận về tác phẩm thông qua các nền tảng trực tuyến như Zoom, Skype, Google Meet…; Tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, về giá trị của sách và việc đọc sách;…

Thời gian tổ chức bắt đầu từ 16/3 đến hết tháng 4 năm 2024. Trọng điểm từ ngày 15/4 đến hết ngày 21/4/2024. Các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ căn cứ tình hình điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 của cơ quan, đơn vị mình theo thời gian và địa điểm phù hợp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.127
Online: 55