Ngày 21/03/2024, tại Rạp chiếu phim Điện Biên Phủ, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh (SVHTTDL) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”.

Toàn cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Chinh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên; đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ, Phó Giám đốc SVHTTDL; các đồng chí trong BCH Đảng bộ và gần 200 đảng viên Đảng bộ SVHTTDL.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt nội dung của Chuyên đề

Tại Hội nghị, các đảng viên được đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh truyền đạt Chuyên đề năm 2024 với 03 nội dung trọng tâm: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đây là Chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đối với những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng. Thông qua học tập chuyên đề, các phòng, đơn vị thuộc SVHTTDL cần nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, triển khai các nhiệm vụ chính trị, giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc, nổi cộm phát sinh ở cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.366.642
Online: 63