Theo Quyết định số: 287/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với Chủ đề “Điện Biên - Vang mãi bản hùng ca” sẽ được tổ chức tại tỉnh Điện Biên vào trung tuần tháng 4 năm 2024.

Liên hoan là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024). Thông qua các hoạt động của Liên hoan giới thiệu, phổ biến những tài liệu, sách báo về chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” kết thúc 9 năm kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, gắn liền với lịch sử vẻ vang qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tham gia Liên hoan Cán bộ thư viện toàn quốc năm 2024 dự kiến có 45 đoàn tham gia Liên hoan. Các đội sẽ trải qua 04 phần thi: Phần 1 - Giới thiệu đội hình, Phần 2 - Giới thiệu sách, Phần 3 - Giới thiệu một mô hình mới, hiệu quả trong phát triển văn hóa đọc và phục vụ học tập suốt đời tại địa phương, đơn vị, Phần 4 - Năng khiếu.

Ngoài ra, các Đội sẽ tham gia trưng bày, triển lãm sách báo, tư liệu về Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); về lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024)... Tất cả các sách trưng bày sẽ được tặng cho Thư viện tỉnh Điện Biên lưu giữ và giới thiệu bạn đọc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.112
Online: 59