Ngày 07/8/2023, Bảo tàng tỉnh đã tổ chức tổng kết, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm Lớp truyền dạy chế tác Khèn của dân tộc Mông tại bản Nậm Pố 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé.

Tham dự lễ tổng kết, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm Lớp truyền dạy chế tác Khèn của dân tộc Mông có đại diện lãnh đạo, viên chức Bảo tàng tỉnh Điện Biên; đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Mường Nhé; UBND xã Mường Nhé; Trưởng bản Nậm Pố 2 cùng các nghệ nhân và học viên tham gia lớp Truyền dạy nghề chế tác khèn của dân tộc Mông.

Đ/c Đặng Trọng Hà, Giám đốc Bảo tàng tỉnh trao sản phẩm cho đại diện UBND xã Mường Nhé

Sau 15 ngày với tinh thần nỗ lực truyền dạy, học tập, thực hành các cách thức, kỹ thuật và kỹ năng chế tác Khèn, lớp truyền dạy nghề chế tác Khèn của dân tộc Mông tại bản Nậm Pố 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Tại buổi tổng kết, nghiệm thu và bàn giao sản phẩm Lớp truyền dạy chế tác Khèn của dân tộc Mông, đồng chí Đặng Trọng Hà - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Điện Biên - Trưởng Ban tổ chức lớp truyền dạy và đồng chí Trương Thế Anh - Phó chủ tịch UBND xã Mường Nhé đã trao chứng nhận hoàn thành lớp chế tác khèn cho 02 nghệ nhân và 18 học viên; đồng thời bàn giao 05 chiếc Khèn cho cộng đồng dân tộc Mông tại UBND xã Mường Nhé lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị.

Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh và UBND xã Mường Nhé Trao giấy chứng nhận cho các học viên tham gia

Thông qua lớp truyền dạy giúp cộng đồng dân tộc Mông nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc thực hành, truyền dạy cách thức, kỹ thuật và quy trình làm Khèn, đồng thời tạo sự nối tiếp giữa các thế hệ tham gia thực hành nghề chế tác Khèn, phát  huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân liên quan trong quá trình tổ chức truyền dạy nghề truyền thống trên địa bàn, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc nói chung, nghề  thủ công và tri thức dân gian của dân tộc Mông nói riêng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.545.056
Online: 91