Trong các ngày từ (ngày 02/7/2023 đến ngày 08/7/2023), Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên thực hiện chương trình lưu diễn, phục vụ nhân dân các dân tộc tại các xã Quài Nưa, Chiềng Đông, Mùn Chung, Mường Mùn, Nà Sáy trên địa bàn huyện Tuần Giáo.

Với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, con người Điện Biên, các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc được các diễn viên thể hiện bằng lời ca, tiếng hát đã thu hút được đông đảo người dân đến xem và cổ vũ, giao lưu chương trình.

Điểm diễn luôn thu hút được đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ cho chương trình

Thông qua chương trình biểu diễn, tạo sự phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, tích cực tham gia lao động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện; Qua đó đáp ứng yêu cầu và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân; góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc; hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tỉnh Điện Biên trong việc xây dựng phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.486.740
Online: 101