Trong hai ngày 22/6 và 23/6/2023, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 03 Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào một số Nghị định mà Bộ đang dự thảo.

Các dự thảo Nghị định mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng bao gồm: Nghị định xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghị định quy định xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật; Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

Hội nghị có sự tham gia của các tỉnh thành khu vực phía Bắc từ Thừa Thiên Huế trở ra, gồm Sở  Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao; các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành; các chuyên gia và đối tượng liên quan.

Hầu hết các đại biểu thống nhất với dự thảo Nghị định, trên cơ sở khắc phục những bất cập của các Nghị định đã ban hành (Nghị định số 62/2014/NĐ-CP Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và Nghị định số 133/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP; Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 19/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" và Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP), mang lại cơ sở pháp lý đầy đủ hơn, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về thi đua, khen thưởng nói chung và pháp luật về thi đua, khen tưởng đối với lĩnh vực văn hóa nói riêng.

Cũng tại Hội nghị, một số đại biểu đã đưa ra một số ý kiến góp ý vào dự thảo gắn với tình hình thực tế của địa phương đề nghị Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, điều chỉnh. Sau Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu tiếp thu hoặc giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện dự thảo các Nghị định, đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định và trình Chính phủ ban hành theo quy định./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 9.544.737
    Online: 156