Ngày 14/7/2023 Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động cho các đội văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo đó, các đội văn nghệ quần chúng của thôn, tổ dân phố được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Điện Biên (01 đội/thôn, tổ dân phố) được hỗ trợ 4.000.000đ/đội/thôn, tổ dân phố/năm. Nội dung hỗ trợ hoạt động gồm: mua sắm, thuê trang phục, đạo cụ, thiết bị, hóa trang; thuê đạo diễn, biên đạo, dàn dựng chương trình; bồi dưỡng cho diễn viên tập luyện, biểu diễn. 

Đây là Nghị quyết có tính chất đặc thù, nhằm cụ thể hóa quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác xây dựng và phát triển văn hóa, động viên, khích lệ các đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở tiếp tục duy trì, phát triển hoạt động văn hóa, văn nghệ, thiết thực góp phần giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh, thúc đẩy du lịch phát triển, đặc biệt là du lịch cộng đồng.

Chính sách được áp dụng từ ngày 01/8/2023.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 9.544.774
    Online: 188