Thực hiện Kế hoạch số 693/KH-UBND của UBND tỉnh Điện Biên và kế hoạch số 572/KH-SVHTTDL của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tuyên truyền, cổ động nhằm hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia phòng, chống ma túy địa bàn tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh đã triển khai thực hiện một số hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của mọi người trong phòng, chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy trong xã hội.

Cụ thể, trong thời gian Tháng hành động phòng, chống ma túy từ 1/6 đến 30/6 , đơn vị đã thực hiện công tác tuyên truyền căng treo cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu với thông điệp tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm,HIV/AIDS như: “Nhiệt liệt hưởng ứng toàn dân phòng, chống ma túy 26/06/2023” ; “ Phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS là trách nhiệm của toàn xã hội”; “ Toàn dân nói không với ma túy’...

Xuất bản 3 tin , bài với nội dung tuyên truyền về hậu quả, tác hại của ma túy, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa của quần chúng nhân dân trên các Trang thông tin điện tử, Facebook của đơn vị.

Các đội chiếu phim lưu động tích cực thực hiện lồng ghép các nội dung tuyên truyền về hiểm họa ma túy thông qua chiếu phim tài liệu, phóng sự và các clip ngắn đến đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh  góp phần nâng cao nhận thức của bà con nhân dân trong công tác phòng ngừa và đẩy lùi hiểm họa ma túy.

Thực hiện tuyên truyền xe cổ động; cổ động trực quan; tổ chức biểu diễn văn nghệ tuyên truyền cơ sở phục vụ nhân dân tại một số xã trên địa bàn 2 huyện Mường Chà và Mường Ảng với nội dung chủ yếu về tuyên truyền,  phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đến nhân dân ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn trong tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị cơ sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.418
Online: 79