Nhằm tuyên truyền sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác cải cách hành chính, phòng chống tệ nạn ma tuý, mại dâm và bảo vệ quyền trẻ em phục vụ bà con nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền: Tuyên truyền xe cổ động; cổ động trực quan; tuyên truyền văn nghệ, trong thời gian 07 ngày từ (19/6 -  25/6/2023), Đội Tuyên truyền lưu động - Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh Điện Biên tổ chức biểu diễn văn nghệ tuyên truyền cơ sở phục vụ nhân dân tại 06 xã : Mường Tùng, Huổi Lèng,  Sa Lông, Ma Thì Hồ, Na Sang, Mường Mơn huyện Mường Chà với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước; con người Điện Biên, công tác cải cách hành chính, phòng, chống HIV/ AIDS, phòng, chống ma tuý, mại dâm và bảo vệ quyền trẻ em nhằm củng cố quốc phòng an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

  Chương trình tuyên truyền tổng hợp tại mỗi điểm diễn đã bám sát chủ đề, được dàn dựng với nhiều loại hình âm nhạc, kết hợp hát, múa, tuyên truyền miệng và câu chuyện thông tin, tuyên truyền đến nhân dân về công tác cải cách hành chính; tác hại của ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội và bảo vệ quyền trẻ em.

 Thông qua chương trình tuyên truyền, các tuyên truyền viên đã chuyển tải nhiều thông điệp rất thiết thực đối với đời sống của nhân dân ở cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới khó khăn trong tỉnh, góp phần quan trọng trong công tác vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị cơ sở./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.480
Online: 97