Ngày 21/6/2023, Chi bộ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú là đ/c Lương Thị Hồng Lưỡng và đ/c Cao Thị Nữ.

Tới dự và chỉ đạo có: Đ/c Đoàn Văn Chì - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đ/c Vũ Thị Tuyết Nga - Bí thư chi bộ, Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; cùng toàn thể các đồng chí đảng viên, quần chúng ưu tú của Chi bộ.

Sau một thời gian dài phấn đấu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rèn luyện đạo đức lối sống, trau dồi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 02 quần chúng ưu tú là đ/c Lương Thị Hồng Lưỡng và đ/c Cao Thị Nữ đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tại buổi lễ, đ/c Vũ Thị Tuyết Nga - Bí thư Chi bộ đã công bố và trao quyết định kết nạp cho 02 đồng chí đảng viên mới. Đồng chí giao nhiệm vụ các đồng chí đảng viên mới cần phải luôn rèn luyện, tu dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, xứng đáng là một người đảng viên. Đồng thới phân công đồng chí đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục theo dõi, giúp đỡ 02 đồng chí Đảng viên mới trong thời gian 12 tháng dự bị.

Đứng trước Đảng kỳ, Quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 02 đồng chí Đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chúc mừng Chi bộ đã thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; chúc mừng cá nhân 02 đồng chí sau một thời gian phấn đấu, nỗ lực đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời cũng đề nghị cá nhân mỗi đảng viên mới phải tiếp tục nghiên cứu Điều lệ Đảng, các quy định, nghị quyết của Đảng, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết và nâng cao sức chiến đấu của người đảng viên.

Lễ kết nạp diễn ra thành công tốt đẹp trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.520
Online: 100