Ban chấp hành Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định thành lập 03 chi bộ trực thuộc Đảng bộ: Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ các phòng tổng hợp, Chi bộ các phòng quản lý nghiệp vụ.

Theo đó, Chi bộ Văn phòng Sở gồm các đảng viên của Văn phòng Sở; Chi bộ các phòng tổng hợp gồm đảng viên của các phòng: Kế hoạch, Tài chính, Thanh tra Sở, Tổ chức Cán bộ; Chi bộ quản lý nghiệp vụ gồm các phòng quản lý: Văn hóa và Gia đình, Thể dục Thể thao, Di sản Văn hóa, Du lịch.

Ban chấp hành Đảng ủy Sở cũng chỉ định Ban chấp hành Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư các Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Văn Trung - Chánh Văn phòng giữ chức danh Bí thư Chi bộ Văn phòng Sở; Đồng chí Nguyễn Văn Thế - Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ giữ chức danh Bí thư Chi bộ các phòng tổng hợp; Đồng chí Đào Duy Trình - Trưởng phòng Quản lý Di sản Văn hóa giữ chức danh Bí thư chi bộ các phòng quản lý nghiệp vụ.

03 chi bộ được thành lập trên cơ sở giải thể Chi bộ Văn phòng nhằm đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các phòng, với số lượng đảng viên hợp lý, thuận lợi cho việc tổ chức sinh hoạt cũng như lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Trước đó, Ban chấp hành Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Nghị quyết số 84-NT/ĐU ngày 10/4/2023 về việc giải thể Chi bộ Văn phòng Sở, thành lập các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở. Chi bộ Văn phòng giải thể từ ngày 01/5/2023./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 8.661.745
    Online: 334