Tối ngày 18/5/2023, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức lễ khai mạc Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và Hải đảo Việt Nam” quy mô toàn quốc.

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Trưởng Ban tổ chức Hội thi. Cùng dự buổi lễ khai mạc có sự tham gia của 46 đội thông tin tuyên truyền với hơn 1500 nghệ sỹ, diễn viên, tuyên truyền viên thuộc các tỉnh thành trong cả nước.

Hội thi diễn ra với hình thức thi diễu hành xe tuyên truyền, thi văn nghệ cổ động, trưng bày và thuyết minh triển lãm với các nội dung: ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tinh thần yêu nước, quyết tâm bảo vệ Biển và Hải đảo của Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Tôn vinh, quảng bá, giới thiệu những nét tiêu biểu, giá trị văn hóa truyền thống, giàu bản sắc của từng địa phương; giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam nói chung và các vùng ven biển, biển và hải đảo của Việt Nam; vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, hải đảo Việt Nam; tình yêu, ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Quốc Huy - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Phó trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu nhấn mạnh: Hội thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước và nhân dân về tầm quan trọng của biển và Hải đảo trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; khẳng định chủ quyền thiêng liêng quốc gia về biên giới và biển đảo Việt Nam. Đồng thời, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc, chủ trương đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước về đất nước, con người Việt Nam. Đồng thời, Hội thi tuyên truyền lưu động “Biển và hải đảo Việt Nam” cũng nhằm quảng bá và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các tỉnh, thành phố, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Trong chương trình Lễ khai mạc, Ban Tổ chức Hội thi lựa chọn một số tiết mục  văn nghệ đại diện vùng miền biểu diễn chào mừng Hội thi. Tỉnh Điện Biên tham dự Hội thi với hơn 30 tuyên truyền viên, đủ 03 loại hình theo Thể lệ của Ban Tổ chức./. 

Tiết mục "Giai điệu tự hào: của đoàn Điện Biên tại Lễ khai mạc


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 8.859.348
    Online: 33