Ngày 18/5/2023, UBND đã làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm, trọng tâm công tác những tháng cuối năm 2023 và một số kiến nghị, đề xuất. Đồng chí Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc; cùng dự có đồng chí Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Lê Thanh Bình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Lê Thành Đô đã biểu dương những kết quả của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong 4 tháng đầu năm 2023 như: Tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn, đặc biệt là tổ chức thành công Lễ hội Hoa Ban năm 2023 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên lần thứ VII; các giải thể thao khu vực và toàn quốc do tỉnh đăng cai và các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại các địa phương trong tỉnh đã tạo không khí sôi nổi, đậm nét văn hóa truyền thống các dân tộc; mang lại ấn tượng sâu đậm trong lòng du khách góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với tỉnh Điện Biên. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện rộng khắp gắn với phong trào “xây dựng nông thôn mới” đã góp phần xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở. Di sản văn hóa của các dân tộc tiếp tục được bảo tồn, phát huy giá trị, đặc biệt là phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ trong phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm triển khai công tác nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc góp phần gìn giữ vốn tinh hóa văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” tiếp tục được triển khai và nâng cao chất lượng; tham gia các giải thi đấu thể thao thành tích cao đạt kết quả ấn tượng. Công tác quản lý Nhà nước về du lịch được tăng cường; công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch được chú trọng, đặc biệt đang từng bước ứng dụng công nghệ thông tin để quảng bá, xúc tiến du lịch góp phần quan trọng trong việc thu hút du khách đến Điện Biên. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cấn phải khắc phục trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất, kiến nghị lên lãnh đạo tỉnh một số vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động ngành. Trong đó tập trung chỉ đạo triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy về văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh; cho chủ trương triển khai các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, đồng chí Vừ A Bằng cũng đánh giá cao sự chủ động của Sở trong việc triển khai chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên; triển khai các nhiệm vụ tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tại tỉnh Luông Pha Băng nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào vào tháng 9/2023.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thành Đô ghi nhận những nỗ lực của Ngành trong thời gian qua, đã duy trì và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch của tỉnh nhà. Về nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch tỉnh yêu cầu sở thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai triển khai các Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, trọng tâm là Di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Sở tập trung sớm hoàn thành tham mưu ban hành chính sách về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng và sản phẩm du lịch; Đề án và Kế hoạch Năm du lịch Quốc gia - Điện Biên 20245; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện lồng ghép các chương trình để xây dựng hạ tầng du lịch. Ngành tập trung triển khai chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Đối với các kiến nghị, đề xuất của sở, Chủ tịch đã cho ý kiến chỉ đạo và giao đồng chí Phó Chủ tịch đôn đốc các sở phối hợp, tham mưu thực hiện và báo cáo UBND tỉnh./.       

            

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 8.859.264
    Online: 25