Ngày 08/11, tại Rạp Chiếu phim, Chi bộ Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 5 quần chúng: Nạ Thị Quỳnh Nga, Tô Thị Thanh, Lường Văn Thuận, Chu Thị Hằng, Thào A Láng.

Tham dự Lễ kết nạp có đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Bí thư Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; đồng chí Phạm Mạnh Cường, Bí thư Chi bộ- Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh; các đồng chí trong Ban chi uỷ Chi bộ, cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ trung tâm Văn hoá, Điện ảnh.

  Lễ kết nạp đảng viên được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng trình tự, thủ tục của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Tại lễ kết nạp đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Bí thư Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Quyết định kết nạp Đảng và chúc mừng 5 đồng chí sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 5 đảng viên mới đã tuyên thệ, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí đảng viên đi trước đã luôn quan tâm, dìu dắt những lớp đảng viên kế cận và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Các đồng chí Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng tân Đảng viên mới

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Mạnh Cường chúc mừng các đồng chí Nạ Thị Quỳnh Nga, Tô Thị Thanh, Lường Văn Thuận, Chu Thị Hằng, Thào A Láng đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng thời, ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của 5 đồng chí, đề nghị các đồng chí đảng viên mới phải nhanh chóng nghiên cứu, nắm vững Nghị quyết của Chi bộ, xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Chi bộ hàng tháng để cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả, đồng thời nỗ lực học tập, rèn luyện để nâng cao hiểu biết về Đảng, năng lực lãnh đạo, và khả năng vận động quần chúng trong đơn vị, đồng thời phân công nhiệm vụ cho các đảng viên trong Chi bộ theo dõi giúp đỡ các đồng chí đảng viên dự bị phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Đ/c Đoàn Văn Chì , Phó Bí thư Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Phát biểu chỉ đạo Chi bộ, đồng chí Đoàn Văn Chì , Phó Bí thư Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao nhiệm vụ cho Chi bộ Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh: Tiếp tục bồi dưỡng, giúp đỡ để 5 đảng viên mới, sau 12 tháng sẽ trở thành đảng viên chính thức, đồng thời tiếp tục giúp đỡ các quần chúng ưu tú để nhiều quần chúng ưu tú sẽ làm đơn gia nhập tổ chức Đảng; các đảng viên được giao nhiệm vụ giúp đỡ 5 đảng viên mới thực hiện đúng yêu cầu theo quy định về việc giúp đỡ đảng viên mới để đủ điều kiện cho các đảng viên mới được chính thức đứng trong hàng ngũ của đảng; đối với các đảng viên mới đồng chí đề nghị tiếp thu nhiệm vụ do Bí thư chi bộ giao để tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để xứng đáng là người đảng viên, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm, đồng thời đồng chí Phó Bí thư Đảng bộ Sở nhấn mạnh, công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ, góp phần phát triển, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của cá nhân đảng viên nói riêng. Đồng chí đề nghị các đảng viên Chi bộ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững bản lĩnh chính trị, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.638
Online: 4