Được sự nhất trí của Đảng bộ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Chiều ngày 06/11/2023, Chi bộ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Mai Hồng Nam.

Dự lễ kết nạp đảng viên mới có: đồng chí Nguyễn Hoàng Hiệp - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Vũ Thị Tuyết Nga - Bí thư Chi bộ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cùng toàn thể đảng viên trong chi bộ và các quần chúng ưu tú là đối tượng phát triển Đảng.

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thị Tuyết Nga - Bí thư Chi bộ đã đọc và trao Quyết định kết nạp Đảng viên và chúc mừng đồng chí Mai Hồng Nam sau thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời Chi bộ cũng phân công nhiệm vụ cho đồng chí Mai Hồng Nam, phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ, hướng dẫn đảng viên mới trong thời gian thử thách 12 tháng.

Dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của đại biểu và Chi bộ, đồng chí Mai Hồng Nam đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ người đảng viên, tiếp tục phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hơn nữa để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.      

Cũng tại buổi lễ đồng chí Vũ Thị Tuyết Nga - Bí thư Chi bộ cũng bày tỏ mong muốn đảng viên mới kết nạp sẽ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều Đảng viên không được làm. Buổi Lễ kết nạp được diễn ra trong không khí trang nghiêm, đúng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.229
Online: 64