Ngày 18/11/2023, Chi đoàn Thư viện tỉnh Điện Biên đã đưa xe Thư viện lưu động đa phương tiện phục vụ sách lưu động dành cho phạm nhân tại Trại giam Nà Tấu.

Với trên 3.000 đầu sách các loại được lựa chọn phục vụ phạm nhân tại Trại giam lần này là những sách mang tính giáo dục cao như: Sách về các bộ luật, sách về tư tưởng Hồ Chí Minh, sách viết về gương người tốt việc tốt, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật, tu dưỡng đạo đức, kỹ năng sống, sách về trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề… nhằm giúp phạm nhân tiếp cận với tri thức nhân loại thông qua những trang sách. Và cũng từ sách, họ hiểu biết thêm kiến thức pháp luật, chính sách, chế độ của nhà nước về nghĩa vụ, quyền lợi mà mình được thụ hưởng để từ đó có thêm động lực, chí hướng phấn đấu, học tập, rèn luyện mở lối tương lai, định hướng nghề nghiệp, để khi tái hòa nhập cộng đồng họ có được hành trang kiến thức về cuộc sống, nhận thức đúng đắn vai trò, trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, vươn tới cái tốt, cái đẹp trong tương lai.

Bên cạnh việc phục vụ lưu động Thư viện tỉnh còn trao tặng trên 200 bản sách cho Thư viện trại giam góp phần làm phong phú thêm vốn sách tại Thư viện của Thư viện Trại giam Nà Tấu.

Việc đưa sách báo đến các trại giam là hoạt động mang ý nghĩa hết sức nhân văn, giúp phạm nhân có được thêm những kiến thức thiết thực, bổ ích,  xóa bỏ quá khứ lầm lỗi để hướng tới các giá trị chân - thiện - mỹ đồng thời phát huy được kết quả tốt trong đảm bảo an ninh, an toàn trại giam và làm đa dạng, phong phú mục tiêu xã hội hóa trong công tác giáo dục và hòa nhập cộng đồng đối với phạm nhân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.545.059
Online: 87