Chiều ngày 17/11 Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh báo cáo chương trình Tuyên truyền lưu động về Cải cách hành chính năm 2023, đến dự có đồng chí Dương Thị Chung, Trưởng phòng Quản lý Văn hóa và gia đình - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hoá, Điện ảnh tỉnh.

Chương trình tuyên truyền bằng văn nghệ được các tuyên truyền viên biểu diễn xuyên suốt, kết nối hài hòa giữa các tiết mục ca, múa, nhạc, nội dung bài hát đã nêu lên được hành trình bước tiến trong quá trình chuyển đổi số của Việt Nam nói chung, tỉnh Điện Biên nói riêng.

Thông qua chương trình tuyên truyền nhằm phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương đất nước, cổ vũ động viên cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp cận chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đánh giá chương trình đồng chí Dương Thị Chung, Trưởng phòng Quản lý Văn hoá và gia đình ghi nhận những nỗ lực trong công tác luyện tập của các tuyên truyền viên đồng thời giao nhiệm vụ cho đơn vị nói chung, đội Tuyên truyền lưu động nói riêng thực hiện nghiêm túc trong thời gian đi tuyên truyền dưới cơ sở trong thời gian tới./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.462
Online: 99