Hòa không khí phấn khởi của mùa xuân mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng 93 năm thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023). Trân trọng giới thiệu cuốn sách “Đảng và Hồ Chí Minh - Cuộc song hành lịch sử” do Nhà xuất bản Lao động phát hành.

Nội dung cuốn sách gồm 6 phần: Điều kiện lịch sử xã hội Việt Nam ảnh hưởng đến quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh. Nguyễn Ái Quốc với sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam. Quá trình nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về tư tưởng Hồ Chí Minh. Những mốc son lịch sử qua các kỳ Đại hội Đảng. Hỏi – Đáp những vấn đề căn bản về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 93 mùa xuân dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thậm chí cả những thử thách tưởng chừng khó vượt qua, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khong ngừng lớn mạnh trưởng thành, giữ vững vai trò là ngọn cờ đầu là trí tuệ, là sức mạnh và tinh hoa của dân tộc, là người “cầm lái” kiên định – sáng suốt lãnh đạo dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử phát triển. Mỗi một người con đất Việt luôn tự hào về Đảng về Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyện cố gắng phấn đấu, rèn luyện để xây dựng đất nước, bảo vệ  Tổ quốc XHCN  xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 8.661.872
Online: 333