Sáng ngày 13/01, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch chủ trì, phối hợp với Công đoàn bộ phận tổ chức Hội nghị Viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Hội nghị đã thông qua báo cáo Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước năm 2022 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; Nhiệm vụ trọng tâm 2023; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2022; Chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023; Báo cáo tổng kết công tác năm 2022, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; biểu quyết thông qua nghị quyết Hội nghị viên chức và người lao động năm 2023 của Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm và dân chủ, các viên chức đã phát biểu đề xuất một số kiến nghị đối với thủ trưởng đơn vị. Đồng chí Bùi Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Trung tâm đã tổng hợp, trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của viên chức theo thẩm quyền; đồng thời đề nghị tất cả các viên chức tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, ghi nhận những kết quả đơn vị đã đạt được trong năm 2022; đồng thời nhấn mạnh trong năm 2023, viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ tập thể quyết tâm hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch UBND tỉnh và ngành giao.

Tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Chì đã trao Giấy khen của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2022 và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho 02 cá nhân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.164
Online: 52