Ngày 09 tháng 9 năm 2022 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1021/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”. Trong tổng số 547 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” đợt này, tỉnh Điện Biên vinh dự có 13 cá nhân; trong đó thành phố Điện Biên Phủ có 02 nghệ nhân, huyện Mường Chà 02 nghệ nhân, huyện Điện Biên Đông 01 nghệ nhân, huyện Mường Ảng 02 nghệ nhân, huyện Nậm Pồ 04 nghệ nhân, huyện Mường Nhé 01 nghệ nhân, thị xã Mường Lay 01 nghệ nhân. Gồm 09 nghệ nhân nắm giữ loại hình nghệ thuật trình diễn giân gian, 02 nghệ nhân nắm giữ loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng và 01 nghệ nhân nắm giữ loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng; tiếng nói chữ viết.

Nghệ nhân chế tác khèn Lý A Lệnh

Với 13 “Nghệ nhân ưu tú” được phong tặng đợt này, tính đến nay tỉnh Điện Biên có 41 nghệ nhân vinh dự được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

 Việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” nhằm tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, có tài năng đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy và có cống hiến to lớn cho sự nghiệp bảo vệ, phát huy giá trị di sản Văn hóa phi vật thể; đây sẽ là nguồn động lực để các nghệ nhân ưu tú tiếp tục bảo tồn, trao, truyền giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc tiêu biểu trên địa bàn tỉnh cho thế hệ trẻ gìn giữ và phát huy trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần cùng các địa phương trên cả nước xây dựng “Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.752
Online: 68