Để góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng và trẻ em trong bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em, Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu bộ sản phẩm truyền thông về phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em do Cục Trẻ em xây dựng, bao gồm:

 - Tờ rơi truyền thông về kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em dành cho cha, mẹ và thành viên trong gia đình; 

- Tờ rơi truyền thông về kiến thức và kỹ năng phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình dành cho trẻ em.

Truy cập vào đường link http://tongdai111.vn/thu-vien để tìm hiểu các sản phẩm truyền thông nêu trên.

Lưu ý: Khi sử dụng truyền thông, nhân bản yêu cầu không được chỉnh sửa sản phẩm và phải nêu rõ nguồn khi trích dẫn.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.545.038
Online: 97