Ngày 11/8/2022, tại Hội trường tầng 3 nhà A1, Trung tâm thương mại Him Lam Plaza, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng Lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch.

Đến dự chương trình khai giảng Lớp tập huấn có đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Tham gia lớp tập huấn có 60 học viên là công chức, viên chức một số phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo, công chức Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo, quản lý các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh. Giảng viên lớp tập huấn là bà Lê Thị Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và bà Lê Thị Thu Oanh - Chuyên viên chính Vụ Pháp chế, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch là những người có nhiều kiến thức chuyên sâu về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực du lịch.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 02 ngày, với 04 chuyên đề chính: Kinh doanh dịch vụ lữ hành, kinh doanh đại lý lữ hành, lưu trú du lịch, dịch vụ du lịch khác; Khu du lịch, điểm du lịch, sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của khách du lịch; Hướng dẫn viên du lịch, xúc tiến du lịch, trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch của Ủy ban nhân dân các cấp; chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch; Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Ngày 07/5/2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về  phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nghị quyết đã chỉ rõ quan điểm: "Phát triển du lịch là nhiệm vụ xuyên suốt, lâu dài và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và vai trò chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, các ngành; khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng dân cư tham gia phát triển du lịch. Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh trên cơ sở khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; dựa trên ba trụ cột chính là: Du lịch lịch sử - tâm linh; du lịch bản sắc văn hóa dân tộc, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Để đạt mục tiêu nêu trên, Tỉnh ủy xác định việc cụ thể hóa các chủ chương, chính sách pháp luật thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có vai trò rất quan trọng và là một trong những giải pháp chủ yếu. Lớp tập huấn ngày hôm nay có nhiệm vụ đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, các đơn vị, doanh nghiệp nhằm làm tăng tính hiệu lực, hiệu quả của các văn bản pháp luật và nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng pháp luật, chấp hành pháp luật. Đồng thời góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân, đảm bảo kỷ cương, chủ động phòng, chống các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.159
Online: 53