Chiều ngày 15/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 với hơn 50 điểm cầu của các tỉnh, thành trong cả nước. Chủ trì Hội nghị - đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL). Cùng dự còn có các Thứ trưởng, lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện thuộc Bộ. Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Nguyễn Minh Phú, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở; Trưởng, phó các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Điện Biên

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ VHTTDL đã báo cáo tóm tắt sơ kết công tác 6 tháng đầu đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2022, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thứ Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chỉ đạo cua Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành VHTTDL tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ đề công tác của năm 2022 của ngành: “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại sau đại dịch Covid-19, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng và phát huy.

Các đại biểu đã nghe tham luận của các Vụ, Cục, Tổng cục, các địa phương về kết quả thực hiện chủ đề công tác năm 2022 về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở; phát huy giá trị di sản trong phát triển du lịch; kế hoạch triển khai Luật Điện ảnh (sửa đổi); công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022; giải pháp phục hồi, phát triển du lịch sau đại dịch Covid-19…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành, ghi nhận những ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu. Bộ trưởng mong muốn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành phải chủ động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, thái độ, cải cách lề lối làm việc, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Toàn ngành phải tập trung cho thể chế, cố gắng hoàn thiện, không trông chờ, sau khi ban hành phải tổ chức triển khai, hướng dẫn thực hiện. Tham mưu để các địa phương có điểm đến mới an toàn, có sản phẩm mới du lịch, hỗ trợ các địa phương phát triển du lịch; các đơn vị nghệ thuật tự soi rọi, tính toán, báo cáo đề xuất để có nhiều chương trình biểu diễn, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao mức thụ hưởng văn hóa cho người dân

Cũng tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ cũng đã công bố, trao tặng danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ năm 2021 cho 10 tập thể thuộc Bộ có thành tích xuất sắc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 8.661.947
Online: 4