Sáng 22/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Điện Biên có đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở VH,TT&DL; trưởng, phó các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở VH,TT&DL

Theo báo cáo công tác VH, TT&DL năm 2022 của Bộ VH, TT&DL, bám sát chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành VH, TT&DL đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chủ đề công tác năm 2022 “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”. Theo đó, các hoạt động VH, TT&DL dần sôi động trở lại; nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình tốt đẹp, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. SEA Games 31 do Việt Nam đăng cai được tổ chức thành công tốt đẹp, Đoàn thể thao Việt Nam đã thi đấu với tinh thần quyết tâm cao nhất, đạt thành tích ghi dấu ấn lịch sử. Hoạt động du lịch phục hồi nhanh chóng, là một trong những điểm sáng, đóng góp tích cực cho sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sau đại dịch.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản thống nhất với báo cáo tổng kết công tác năm 2022, đồng thời đóng góp thêm một số đề xuất, kiến nghị để góp phần cải thiện và phát triển ngành VH, TT&DL trong thời gian tới. Đồng thời tập trung thảo luận thêm một số nội dung về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở, hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng tiêu chí gia đình văn hóa, bảo vệ di sản văn hóa góp phần phát triển du lịch, công tác tổ chức cán bộ, phát triển du lịch văn hóa nông thôn, xây dựng môi trường văn hóa số, thu hút các nguồn lực xã hội phát triển văn hóa…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và các thành tích toàn diện của ngành VH,TT&DL trong năm 2022. Đồng chí lưu ý trong thời gian tới, ngành cần tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa trong từng công việc cụ thể; tăng cường sự sáng tạo trong các hoạt động VH,TT&DL. Chuẩn bị các điều kiện để đầu tư những công trình văn hóa lớn thể hiện nghìn năm nền văn hiến của dân tộc. Tăng cường sự phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong phát triển văn hóa. Quan tâm tới giới văn nghệ sĩ, những người hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Có những giải pháp phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng yêu cầu toàn ngành cần chuyển hoá các kế hoạch thành việc làm thiết thực; tiếp tục hoàn thiện chương trình tổng thể về chấn hưng, phát triển văn hoá

Việt Nam từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; quan tâm phát triển du lịch trong tình hình mới…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.645
Online: 11