Từ ngày 01– 4/12/2022 tại Cung văn hóa thiếu nhi Thị xã Mường Lay tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa truyền thống trong cộng đồng năm 2022 trên địa bàn thị xã với sự tham gia gần 40 học viên là viên chức Trung tâm Văn hóa - Truyền thanh - Truyền hình, cán bộ văn hóa các xã, phường cùng các nghệ nhân.

Nội dung Lớp tập huấn bao gồm: Truyền dạy múa truyền thống: “Khái quát chung về nghệ thuật múa truyền thống của dân tộc Thái; giới thiệu các điệu múa truyền thống và các đạo cụ phụ trợ; hướng dẫn cách thức tổ chức, kết cấu các tổ hợp múa phù hợp với từng không gian, mục đích biểu diễn; thực hành các bài múa truyền thống; truyền dạy đàn tính: “Truyền dạy lý thuyết sơ lược về nguồn gốc xuất xứ của loại hình nghệ thuật đàn tính, thực hành các bài đàn tính của dân tộc Thái”

 Lớp tập huấn được tổ chức nhằm mục đích Khai thác tiềm năng, lợi thế của thị xã, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Tạo điều kiện cho các hạt nhân văn nghệ được tiếp cận trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nắm bắt phương pháp, kỹ năng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, mở rộng du lịch cộng đồng, phát triển đội văn nghệ thôn, bản với nhiều hình thức. Đồng thời giới thiệu một số trò chơi dân gian đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn tỉnh góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, thể thao của các tầng lớp Nhân dân, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí cho người dân trong xây dựng nông thôn mới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.545.189
Online: 139