Chiều ngày 23/11, tại Rạp Chiếu phim Điện Biên Phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Công bố và trao danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba, năm 2022 cho 13 nghệ nhân theo Quyết định số 1021/QĐ-CTN, ngày 9/9/2022 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú”. Dự buổi lễ có Đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thừa ủy quyền, trao danh hiệu cho các nghệ nhân.

Năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tiếp nhận 20 hồ sơ của cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “ Nghệ nhân ưu tú” lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021. Trong đó, có 18 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân nhân dân” thuộc địa bàn 8 huyện, thị xã, thành phố gồm: thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay và các huyện: Điện Biên, Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé.

Các đại biểu dự buổi Lễ công bố

Trải qua 3 cấp hội đồng xét tặng: Hội đồng cấp tỉnh, Hội đòng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp Nhà nước, Điện Biên có 13 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Trong đó 9 nghệ nhân nắm giữ loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian, 2 nghệ nhân nắm giữ loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng, 2 nghệ nhân nắm giữ loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng, tiếng nói, chữ viết, thuộc các dân tộc: Thái, Mông, Khơ Mú, Dao. Tính đến nay, tỉnh Điện Biên có tổng số 41 nghệ nhân được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng phong tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” cho 13 nghệ nhân

Tại buổi lễ thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng phong tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” cho 13 nghệ nhân trên địa bàn tỉnh. Ghi nhận và vinh danh các cá nhân, UBND tỉnh quyết định thưởng tiền cho các “Nghệ nhân ưu tú” được phong tặng đợt này, với số tiền 13.410.000 đồng/nghệ nhân. Đây là phần thưởng xứng đáng của Đảng và Nhà nước trao tặng nhằm ghi nhận, tôn vinh những nghệ nhân có nhiều đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc. Đồng thời là nguồn động lực để các nghệ nhân làm tốt hơn công tác gìn giữ, truyền đạt và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ đổi mới. Từ đó, góp phần cùng các địa phương trên cả nước xây dựng nền văn hóa “Việt Nam tiên tến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Đồng chí Phạm Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Đức Toàn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận những đóng góp của các Nghệ nhân đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh. Đồng chí khẳng định vai trò của các nghệ nhân tại cộng đồng, đóng vai trò quan trọng trực tiếp tham gia, lưu giữ, sáng tạo, truyền dạy văn hóa phi vật thể từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đồng chí  đề nghị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát huy hơn nữa vai trò của ngành trong tham mưu bảo tồn, gìn giữ di sản văn hóa, gắn với phát triển du lịch, đặc biệt là việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” đảm bảo kịp thời hơn nữa để ghi nhận sự đóng góp của nghệ nhân các dân tộc; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh cần thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đối với các Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân ưu tú có thu nhập thấp, hoàn cảnh khó khăn; UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện tốt nhất để các Nghệ nhân ưu tú phát huy vai trò chủ thể văn hóa, tham gia sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Đối với các nghệ nhân, phải luôn phát huy tinh thần gương mẫu, thường xuyên hướng dẫn, thực hành, truyền dạy và tuyên truyền để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh và cần tiếp tục phát huy kiến thức, tâm huyết của mình trong sự nghiệp gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Nhân dịp này, 8 “Nghệ nhân ưu tú” đã trao tặng 17 hiện vật truyền thống dân tộc cho Bảo tàng tỉnh lưu giữ, phát huy giá trị.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.167
Online: 53