Sáng ngày 01/11/2022, tại phòng họp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, Hội đồng thẩm định mua hiện vật cho Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Bảo tàng tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp xét, đánh giá về giá trị những hiện vật dự kiến mua năm 2022 cho 02 Bảo tàng.

Tham gia phiên họp có: Đ/c Nguyễn Minh Phú - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định - chủ trì. Ngoài ra, còn có các đồng chí là uỷ viên của Hội đồng thẩm định; các đồng chí khách mời đại diện các phòng Quản lý nhà nước và viên chức của 02 Bảo tàng.

Tại phiên họp, 02 Bảo tàng đã báo cáo danh mục hiện vật dự kiến mua năm 2022, trong đó:

+ Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với 91 hiện vật được sưu tầm trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Hà Nội. Các hiện vật là những đồ dùng, vật dụng, vũ khí do Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Pháp đã sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ với các chất liệu khác nhau: sắt; nhôm; đồng; inox; vải; thuỷ tinh và giấy. Đặc biệt, năm nay có một số hiện vật lần đầu tiên được sưu tầm như: máy đánh chữ, vỏ đạn tín hiệu, bàn là, la bàn...

+ Bảo tàng tỉnh Điện Biên với 111 hiện vật được sưu tầm trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Các hiện vật là đồ dùng, vật dụng, vũ khí của thời kỳ kháng chiến, thời kỳ bao cấp; hiện vật văn hóa dân tộc như: Trang phục, trang sức…; hiện vật tiền…

Sau khi nghe báo cáo danh mục hiện vật dự kiến mua, Hội đồng thẩm định đã thảo luận, đánh giá về giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ của các hiện vật theo các tiêu chí quy định tại Điều 4, Thông tư 11/2013/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về sưu tầm hiện vật của Bảo tàng công lập. Kết quả, Hội đồng thẩm định đã thống nhất lựa chọn 91 hiện vật trong danh mục hiện vật dự kiến mua của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và 111 hiện vật trong danh mục hiện vật dự kiến mua của Bảo tàng tỉnh Điện Biên đủ tiêu chí là đối tượng sưu tầm của Bảo tàng năm 2022.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.155
Online: 54