Nhằm hướng tới mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc do dịch Covid-19. Đồng thời khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đưa sinh hoạt của người dân chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Ngày 22/11/2021 UBND tỉnh vừa ban hành tại Công văn số 3894/UBND-KGVX về việc áp dụng thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh sẽ được phân loại theo 4 cấp độ, đánh giá dựa vào 3 tiêu chí gồm: tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng/số dân/thời gian, độ bao phủ vắc xin; đảm bảo khả năng thu dung, điều trị của cơ sở khám chữa bệnh các tuyến.

Cụ thể, cấp độ 1 - nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp độ 2 – nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp độ 3 – nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp độ 4 – nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

UBND tỉnh cũng giao cho các Sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo quy định các hoạt động cụ thể theo từng cấp độ dịch tùy theo diễn tiến tình hình dịch trên thực tế./.

Chi tiết văn bản chỉ đạo tại đây.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.245
Online: 55