Sáng 15/9, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị chuyên đề “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội”. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Việt Dũng - TUV, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và sự tham gia của Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh, Bí thư Đoàn khối các cơ quan đoàn thể và doanh nghiệp tỉnh; công chức, viên chức Công đoàn các bộ phận, đoàn viên thanh niên, Hội cựu chiến binh.

Trong những năm qua, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội CCB ngành VHTTDL luôn tích cực tham gia công tác tuyên truyền, các đợt sinh hoạt chính trị, các phong trào, các hoạt động có ý nghĩa, nhằm vận động cán bộ công nhân viên, đoàn viên thanh niên, hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ nhận thức, lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống; thi đua lao động công tác, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc, đóng góp tích cực vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều phong trào như thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, văn nghệ, thể dục, thể thao, bảo vệ môi trường, hoạt động an sinh xã hội, tham gia xây dựng Đảng, giáo dục thế hệ trẻ... đã được các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực.

Đảng ủy Sở VHTTDL luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác nói chung và các đoàn thể chính trị - xã hội nói riêng thông qua việc ban hành nhiều Nghị quyết, chủ trương, định hướng lớn để các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện. Từ sau Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Đảng ủy đã có các buổi làm việc với cán bộ Công đoàn và Đoàn thanh niên, Hội CCB. Đây là lần đầu tiên Đảng ủy triển khai Hội nghị với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội có quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong mỗi cơ quan, đơn vị; góp phần giáo dục truyền thống, củng cố và nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời tạo nền nếp trong sinh hoạt của các tổ chức trong hệ thống chính trị; khẳng định sự trưởng thành lớn mạnh của các tổ chức chính trị - xã hội cùng với sự phát triển không ngừng của mỗi cơ quan, đơn vị, trong đó hạt nhân lãnh đạo là tổ chức đảng ở từng cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí TUV – Giám đốc Sở VHTTDL Phạm Việt Dũng đã ghi nhận và biểu dương đội ngũ cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể đặc biệt là vai trò trách nhiệm của Ban Chấp hành các cấp đã đoàn kết, nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn, bám sát Nghị quyết, chương trình công tác của Đảng ủy, Chi ủy, tổ chức đoàn thể cấp trên, kế hoạch hoạt động của đơn vị để chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả trong trong thời gian vừa qua. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đảng đối với tổ chức đoàn thể ở một số đơn vị chưa thật sự được quan tâm, chú trọng; hoạt động của các đoàn thể có nơi, có việc còn hình thức, chưa thể hiện được vai trò, vị thế của một tổ chức chính trị - xã hội; công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên chưa thật sâu sắc, hình thức chưa phong phú, chất lượng, hiệu quả chưa cao; vai trò giám sát, phản biện xã hội các đoàn thể ở một số đơn vị còn mờ nhạt; việc tổ chức sinh hoạt các đoàn thể còn chưa nền nếp, chưa khoa học; việc giao lưu, thăm hỏi, chia sẻ, động viên, nắm bắt tâm tư nguyên vọng, tư tưởng đoàn viên, hội viên, người lao động chưa kịp thời, đầy đủ, sâu sát; công tác phát triển đảng viên tăng về số lượng nhưng chưa đồng đều, chưa tương xứng tại các đơn vị.

Đ/c Phạm Việt Dũng phát biểu khai mạc hội nghị

Để nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các tổ chức đoàn thể trong thời gian tới, Đồng chí TUV, Giám đốc Sở VHTTDL cũng yêu cầu các chi ủy, BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh cần tập trung triển khai một số nội dung như:

1. Nhận thức sâu sắc, đầy đủ, vai trò, trách hiệm, tầm quan trọng của cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với các tổ chức đoàn thể. Công tác này phải bảo đảm sự lãnh đạo một cách toàn diện của cấp ủy đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, nhưng cần phải định hướng, tạo cơ hội, điệu kiện cho các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội phát huy tốt hơn, chủ động, sáng tạo hơn. Thường xuyên phải đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cho phù hợp với thực tế.

2. Đối với các cấp ủy, chi bộ trực thuộc: Thật sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa cho các tổ chức đoàn thể đổi mới nội dung phương thức hoạt động, nâng cao vị thế, tiếng nói, vai trò đối với cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVC-LĐ, đoàn viên, hội viên; lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ đặc biệt là việc duy trì tổ chức Hội nghị CCVC-LĐ hằng năm, gặp mặt đối thoại với tổ chức đoàn thể; tất cả các việc liên quan đến đoàn viên, CCVC-LĐ (cử đi học, bình xét, đánh giá xếp loại hằng năm, thi đua, khen thưởng, nâng lương sớm, kết nạp đảng, chuyển đảng chính thức… phải tiến hành tổ chức lấy ý kiến bằng hình thức bỏ phiếu kín).

3. Đối với BCH Công đoàn, Đoàn thanh niên: Chủ động đổi mới nội dung phương thức hoạt động gắn kết chặt chẽ với các hoạt động chuyên môn của Ngành để thu hút, tập hợp đoàn viên, thanh niên, hội viên tạo không khí sôi nổi trong sinh hoạt đoàn, khẳng định vị thế, tiếng nói, vai trò của tổ chức đoàn thể đối với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và đoàn viên; Đổi mới công tác tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, chủ trương đường lối của đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị và của tổ chức đoàn thể cho phù hợp, hài hòa, hiệu quả, tiết kiệm; Khẩn trương kiện toàn Ban Chấp hành các cấp gắn với công tác cán bộ của Sở; rà soát, xây dựng quy hoạch cán bộ trong từng giai đoạn, nhiệm kỳ đề xuất với cấp ủy, cơ quan đơn vị để triển khai thực hiện các hoạt động của công đoàn; thực hiện tốt việc tiếp nhận, bồi dưỡng đoàn viên giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp phải đảm bảo đúng quy định, quá trình xét duyệt phải dân chủ, công khai, đúng quy trình; Quan tâm việc chăm lo, giáo dục, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, CBCCVC-LĐ, thiếu niên nhi đồng. Chủ động gần gũi, tích cực tìm hiểu, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh gia đình của từng đoàn viên, hội viên; Duy trì, tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí, du lịch cho đoàn viên, hội viên, ưu tiên các hoạt động cho thiếu niên nhi đồng là con em trong Ngành; Về công tác quản lý, sử dụng tài chính: Trên cơ sở quy định về phân cấp quản lý và sử dụng tài chính của cấp có thẩm quyền hướng dẫn, tổ chức công đoàn cần linh hoạt trong việc phân bổ, chuyển kinh phí; Tổ chức đoàn thanh niên cần đổi mới cách thức hoạt động có kinh phí, thu nhập để gây quỹ đoàn, mạnh dạn đề xuất, đảm nhiệm thực hiện một số chương trình, nhiệm vụ phù hợp của Ngành để gây quỹ; Chú trọng đối mới công tác phối hợp với chính quyền, với các tổ chức đoàn thể khác trong triển khai các hoạt động; Nghiên cứu, xem xét việc ban hành quy chế phối hợp để tăng cường sự gắn kết, phối hợp đồng bộ trong hoạt động để nâng cao hiệu quả công tác, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành; Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết định kỳ và theo chuyên đề. Cần đưa công tác đánh giá chất lượng đoàn viên, hội viên cuối năm khách quan, công tâm, thực chất. Coi đây là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ để đưa vào quy hoạch, xém xét đào tạo bồi dưỡng hoạt động chuyên môn; Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 9.544.977
    Online: 37