Ngày 06/10, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện tuyên truyền, giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống dân tộc Thái tại trường THCS Võ Nguyên Giáp, xã Pá Khoang, thành phố Điện Biên Phủ.

Trong buổi triển lãm ảnh tư liệu với chủ đề "Hồ Chí Minh - Con người và sự nghiệp" với 100 bức ảnh đã giới về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; công lao của Bác về việc đẩy mạnh và mở rộng đoàn kết, tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè khắp năm châu như Liên Xô, Trung Quốc bằng những hoạt động đối ngoại. Đồng thời giới thiệu một số hình ảnh nói lên tình cảm của nhân dân Việt Nam và nhân dân thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngoài ra còn giới thiệu và trải nghiệm nghề thủ công truyền thống như  dệt vải, đan lát, thêu hoa văn trong đời sống của dân tộc Thái tỉnh Điện Biên. Các hoạt động thi vẽ tranh, trả lới các câu hỏi về Bác Hồ đã thu hút các em học sinh nhiệt tình tham ra. Bên cạnh đó, Bảo tàng tỉnh đã tặng 20 xuất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó đã có thành tích cao trong học tập.

Thông qua buổi tuyên truyền giúp học sinh hiểu rõ hơn về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống dân tộc Thái giúp học sinh nâng cao hiểu biết về văn hóa truyền thống dân tộc Thái, từ đó nâng cao ý thức cho học sinh về việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa của dân tộc, tinh hoa văn hóa của nhân loại.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 9.694.748
    Online: 64