Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (lấy tháng 6 hàng năm là Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và lấy ngày 28 tháng 6 hàng năm làm Ngày Gia đình Việt Nam); Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 997/KH-BCĐ ngày 10/5/2019 về tổ chức tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Theo Kế hoạch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền, truyền thông Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền cổ động mặt đường, tuyên truyền băng zôn khẩu hiệu, tờ rơi, tờ gấp,  và các loại hình tuyên truyền khác.

Các huyện, thị, thành phố; xã, phường, thị trấn cũng tổ chức hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan về Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm 2019 với các thông điệp truyền thông về gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức các hoạt động văn nghệ, chiếu phim, hội thi, toạ đàm về xây dựng gia đình hạnh phúc, nêu gương người tốt, việc tốt; khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân tích cực hành động đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng; đồng thời tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ tới các cá nhân, gia đình, cộng đồng khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, trên tinh thần yêu thương và chia sẻ.

  “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình” được thực hiện từ ngày 01/6 đến hết ngày 30/6 năm 2019 với chủ đề: “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội" .Trong đó, thông tin, tuyên truyền đến mọi gia đình nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Hoạt động trọng tâm của “Ngày Gia đình Việt Nam” là thực hiện tuyên truyền, vận động các khẩu hiệu với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình” vào Ngày Gia đình Việt Nam (Thứ sáu ngày 28/6/2019. Trong đó, tập trung đẩy mạnh truyền thông, vận động cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân tham gia vào các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững tại cộng đồng, khu dân cư nhằm tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến; đồng thời đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình trong việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững.

Các thông điệp truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam:

- Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình

- Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh.

- Yêu thương và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

- Ông bà, cha mẹ mẫu mực – Con cháu thảo hiền

- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình

- Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người

- Gia đình, tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước.

Các thông điệp truyền thông của “Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình”:

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập, phát triển toàn diện của trẻ em

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật

- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình

- Mình là đàn ông, mình chống bạo lực gia đình

- Kinh phí và nhân lực là hai yếu tố quan trọng trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình

- Trẻ em chứng kiến hoặc bị bạo lực gia đình, khi trưởng thành có nguy cơ gây bạo lực với người khác cao gấp 03 lần những trẻ em khác

- Nạn nhân bạo lực gia đình cần nâng cao ý thức phòng ngừa và kịp thời tìm đến địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được tư vấn, hỗ trợ

- Đầu tư cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình là đầu tư cho tiến bộ xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

                                             

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 9.694.449
    Online: 91