- Ngày tháng năm sinh: 01/01/1944

- Dân tộc: Thái (Ngành Thái Đen).

- Địa chỉ: Bản Nà Ten, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

*Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ:

- Nghệ thuật trình diễn dân gian: Chế tác và sử dụng các nhạc cụ: Pí Láo Nọi, Pí Láo Luông, Pí Pặp, Pí Lắm Văn, Pí Pếu, đàn Môi.

- Chữ  Thái cổ.

*Thời gian thực hành: Từ năm 1958 đến nay, tổng 59 năm.

*Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: 

- Ông nắm giữ kỹ thuật cách sử dụng hơi, cách sử dụng ngón tay khi trình diễn các nhạc cụ như: Pí Láo Nọi, Pí Láo Luông, Pí Pặp…đồng thời nắm giữ các làn điệu nhạc, chương đoạn nhạc cổ truyền.

- Ông chế tác các nhạc cụ như: Pí Láo Nọi, Pí Láo Luông, Pí Pặp, Pí Lắm Văn, Pí Pếu, đàn Môi.

- Ông còn có khả năng đọc, viết và truyền dạy chữ Thái.

*Thành tích thực hành di sản văn hóa phi vật thể:

- Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Điện Biên tặng giấy khen đã có thành thích tham gia Hội diễn nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh toàn tỉnh lần thứ Nhất năm 2010.

- Viện trưởng Viện âm nhạc Việt Nam tặng giấy khen năm 2011 vì đã có thành tích tham gia giữ gìn bảo tồn Âm nhạc dân gian dân tộc Thái tỉnh Điện Biên.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.117
Online: 60