- Ngày tháng năm sinh: 15/12/1964.

- Dân tộc: Mông (Ngành Mông Đen).

- Địa chỉ: Bản Nậm Chan II, xã Mường Đăng, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên.

* Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ:

Nghệ thuật trình diễn dân gian: Chế tác và sử dụng Khèn Mông, sáo Mông, đàn môi.

* Thời gian thực hành: Từ năm 1980 đến nay, tổng 37 năm.

* Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: 

- Ông am hiểu và sử dụng điêu luyện Khèn Mông: Nắm rõ những quy định trong thổi Khèn Mông và múa Khèn Mông. Có thể thổi Khèn nhiều bài khác nhau như: Đón chào khách, cảm ơn họ hàng anh em, người khách đến viếng…Trình diễn tại các ngày hội như Tết Nào Pê Chầu; gọi bạn đến chơi hội…

- Am hiểu về việc chế tác Khèn, sáo Mông, đàn môi.

*Thành tích thực hành di sản văn hóa phi vật thể:

- Đạt nhiều giải A khi tham gia biểu diễn tại cấp huyện và cấp tỉnh.

- Giấy khen số 951/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của Chủ tịch UBND huyện Mường Ẳng về việc đã có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2010 – 2015) tại Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Mường Ẳng lần thứ II.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.209
Online: 62