- Ngày tháng năm sinh: 15/08/1959.

- Dân tộc: Thái (Ngành Thái Đen).

Địa chỉ: bản Cha Nọ, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên.

*Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ:  

Nghệ thuật trình diễn dân gian: chế tác và sử dụng đàn Tính Tẩu, đàn Nhị, thổi Khèn lá.

*Thời gian thực hành: Từ năm 1971 đến nay, tổng 46 năm.

*Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật: 

Am hiểu về cách chế tác các loại nhạc cụ: Đàn Tính Tẩu, đàn Nhị, Khèn lá, đồng thời sử dụng và trình diễn thuần thục các loại nhạc cụ này. Ông có thể đồng thời thực hành việc “Thổi lá kéo Nhị”.

*Thành tích thực hành di sản văn hóa phi vật thể:

- Được Chủ tịch UBND huyện Mường Ẳng tặng Giấy khen khi tham gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lễ hội Hoa Ban vào các năm 2009, 2015, 2016.

- Được Chủ tịch UBND huyện Mường Ẳng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết TW5 (Khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

- Đạt nhiều giải thưởng khi tham gia trình diễn tại Hội diễn ở cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.650.134
Online: 55