1.

{C}1.     THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

1.  Nhà nghỉ Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học:

- Liên hệ: Số 256, phố 2, phường Mường Thanh; Số điện thoại: 0230.3825877.

-  Quy mô buồng/giường: 21/50.

-  Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

2. Nhà nghỉ Hoa Ban:

- Liên hệ: Bản Him Lam I, phường Him Lam – Số điện thoại: 0230.3813568; 0979154378.

- Quy mô buồng/giường: 10/20

3. Nhà nghỉ Hưng Hà:

- Liên hệ: Số 83, phố 2, phường Thanh Bình;  Số điện thoại: 0913399872.

- Quy mô buồng/giường: 7/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

4. Nhà nghỉ Thùy Linh:

- Liên hệ: Số 245, phố 3, phường Thanh Bình – Số điện thoại: 0230.3825724.

- Quy mô buồng/giường: 8/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

5. Nhà nghỉ Việt Hoàng:

- Liên hệ: Số 67, phố 3, phường Thanh Bình

- Quy mô buồng/giường: 10/18.

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

6. Nhà nghỉ Mây Hồng:

- Liên hệ: Số 69, phố 3, phường Thanh Bình – Số điện thoại: 0230.3735046.

- Quy mô buồng/giường: 13/26

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

7. Nhà nghỉ Bình Long:

- Liên hệ: Số 4, phố 4, phường Tân Thanh – Số điện thoại: 0230.3824345.

- Quy mô buồng/giường: 9/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

8. Nhà nghỉ Hương Thảo:

- Liên hệ: Số 1004, phố 6, phường Mường Thanh – Số điện thoại: 02303824018 - 0913838588

- Quy mô buồng/giường: 7/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

9. Nhà nghỉ The Men

- Liên hệ: Số 62, Tổ 5, phường Thanh Trường;  Số điện thoại: 02302.212222.

- Quy mô buồng/giường: 8/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

10. Nhà nghỉ Điện Ảnh

- Liên hệ: Tổ 5, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.826433.

- Quy mô buồng/giường: 6/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

11. Nhà nghỉ Hương Giang

- Liên hệ: Số 1068, phố 5, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.826548.

- Quy mô buồng/giường: 6/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

12. Nhà nghỉ A1

- Liên hệ: Số 1064, phố 5, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.825455.

- Quy mô buồng/giường: 6/17

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

13. Nhà nghỉ Thanh Nhàn

- Liên hệ: Số 5, phố 12, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.830821.

- Quy mô buồng/giường: 10/19

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

14. Nhà nghỉ công ty Xây dựng số 2

- Liên hệ: Tổ 12, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 02303.824386.

- Quy mô buồng/giường: 6/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

15. Nhà nghỉ Lan Hương:

- Liên hệ: Số 3, phố 3, phường Thanh Bình;  Số điện thoại: 02303.826613.

- Quy mô buồng/giường: 7/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

16.  Nhà nghỉ Như Ngọc:

- Liên hệ: Số 4, phố 4, phường Thanh Bình;  Số điện thoại: 0985706861.

- Quy mô buồng/giường: 8/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

17.  Nhà nghỉ Thu Hồng

- Liên hệ: Tổ 7, phường Noong Bua;  Số điện thoại: 02302.211308.

- Quy mô buồng/giường: 6/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

18. Nhà nghỉ Trung Anh:

- Liên hệ: Số 807, phố 7, phường TânThanh;  Số điện thoại: 02303.826026.

- Quy mô buồng/giường: 6/12

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

19. Nhà nghỉ Thu Dịu:

- Liên hệ: Số 142, phố 6, phường Thanh Bình;  Số điện thoại:

- Quy mô buồng/giường: 6/12

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

20. Nhà nghỉ Thu Phương

- Liên hệ: Số 126, phố 21, phường Mường Thanh;  Số điện thoại: 0914889716

- Quy mô buồng/giường: 4/8

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

21. Nhà nghỉ Thanh Tâm:

- Liên hệ: Số 187, phố 11, phường Thanh Bình;  Số điện thoại: 0913399872.

- Quy mô buồng/giường: 5/13

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

22. Nhà nghỉ Huyền Anh:

- Liên hệ: Số 8, phố 4, phường Thanh Bình – Số điện thoại: 0230.3735356.

- Quy mô buồng/giường: 10/20

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

23.  Nhà nghỉ Ngọc Lan:

- Liên hệ: Phường Thanh Bình – Số điện thoại: 0230.3735717.

- Quy mô buồng/giường: 8/16

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

1.  Nhà nghỉ Hồ Pe Luông:

- Liên hệ: Xã Thanh Luông – Số điện thoại: 0230.3827457.

- Quy mô buồng/giường: 14/26

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

2.  Khu du lịch khoáng nóng U Va:

- Liên hệ: xã Noong Luống – Số điện thoại: 0230.3950501.

-Quy mô buồng/giường: 10/20

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

3.  Khu du lịch khoáng nóng Hua Pe:

- Liên hệ: Xã Thanh Luông – Số điện thoại: 0230.3829763.

- Quy mô buồng/giường: 11/22

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

4.  Nhà nghỉ Minh Trang:

- Liên hệ: Đội 3 - Cộng hòa - Xã Thanh Luông – Số điện thoại: 0230.3825624.

- Quy mô buồng/giường: 6/12

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

 HUYỆN TUẦN GIÁO

1. Khách sạn thương nghiệpTuần Giáo:

- Liên hệ: Thị trấn Tuần Giáo; số điện thoại: 0230.3862613

- Quy mô buồng/giường: 16/33.

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

2. Nhà nghỉ Hồng Kỳ

- Liên hệ: Khối Tân Tiến - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233.862355

- Quy mô buồng/giường: 4/8

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

3. Nhà nghỉ Huyền Trang

- Liên hệ: Khối Tân Tiến - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233.862538

- Quy mô buồng/giường: 4/7

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

4. Nhà nghỉ Thúy Nga

- Liên hệ: Số 74 - Khối Trường Xuân - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233.863604

- Quy mô buồng/giường: 14/18

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

5. Nhà nghỉ Pha Đin

- Liên hệ: Khối Đồng Tâm - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233.863621

- Quy mô buồng/giường: 8/17

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

6. Nhà nghỉ Bưu Điện

- Liên hệ: Khối Tân Tiến - TT Tuần Giáo; Số Điện thoại: 0233. 501888

- Quy mô buồng/giường: 5/10

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

 HUYỆN MƯỜNG ẢNG

1.  Nhà nghỉ Thùy Trang

- Liên hệ: Khối 5 -Thị trấn Mường Ảng – Số điện thoại: 0944027028

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 10/22

2.  Nhà nghỉ Thắm Ấn

- Liên hệ: Khối 5 -Thị trấn Mường Ảng – Số điện thoại: 0972857188

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 9/18

3.  Nhà nghỉ Khánh Hòa

                 - Liên hệ: Khối 7 -Thị trấn Mường Ảng – Số điện thoại: 0973865233

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 8/15

 HUYỆN MƯỜNG CHÀ

1. Nhà nghỉ Thanh Tùng

- Liên hệ: Thị trấn Mường Chà – Số điện thoại: 0947. 919.26

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

2. Nhà nghỉ Mỹ Hạnh:

- Liên hệ: Thị trấn Mường Chà – Số điện thoại: 0230.3842295.

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

 Nhà nghỉ Hương Tuần

 - Liên hệ: Thị trấn Điện Biên Đông – Số điện thoại: 0230.3891317

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

 

HUYỆN ĐIỆN MƯỜNG NHÉ

1. Nhà nghỉ Dũng Hằng

- Liên hệ: Thị trấn Mường Nhé – Số điện thoại: 0230.3740.092

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 4/8

2. Nhà nghỉ Bưu Điện

 - Liên hệ: Thị trấn Mường Nhé – Số điện thoại: 0230.3740.789

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

- Quy mô buồng/giường: 6/12

 HUYỆN TỦA CHÙA

Nhà nghỉ Hoàng Anh:

- Liên hệ: Thị trấn Tủa Chùa

-  Quy mô buồng/giường: 18/40

- Hạng được công nhận: Đạt tiêu chuẩn

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.438
Online: 81