1. 

1.      ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

1. Nhà khách Tỉnh Ủy

- Liên hệ: Phường Mường Thanh – Số điện thoại: 0230.3830336.

- Quy mô buồng/giường: 30/66.

2. Nhà khách UBND tỉnh:

- Liên hệ: Phường Mường Thanh – Số điện thoại: 0230.3831248.

- Quy mô buồng/giường: 28/52

 

HUYỆN ĐIỆN BIÊN

Nhà khách UBND huyện Điện Biên:

- Liên hệ: Phường Nam Thanh - Số điện thoại: 0230.3924170.

- Quy mô buồng/giường: 16/40

 

HUYỆN TUẦN GIÁO

  Nhà khách UBND huyện:

- Liên hệ: Thị trấn Tuần Giáo – Số điện thoại: 0230.3862316.

 - Quy mô buồng/giường: 30/67

HUYỆN TỦA CHÙA

 Nhà khách UBND huyện:

- Liên hệ: Thị trấn Tủa Chùa – Số điện thoại: 0230.3845115.

 - Quy mô buồng/giường: 18/39

HUYỆN MƯỜNG NHÉ

Nhà khách UBND huyện Mường Nhé

- Liên hệ: Thị trấn Mường Nhé – Số điện thoại: 02303.740214

- Quy mô buồng/giường: 24/52

HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

Nhà khách UBND huyện Điện Biên Đông

- Liên hệ: Thị trấn Điện Biên Đông– Số điện thoại: 0913253241

- Quy mô buồng/giường: 24/56

 

HUYỆN MƯỜNG CHÀ

Nhà khách UBND huyện Mường Chà

- Liên hệ: Thị trấn Mường Chà – Số điện thoại: 02303.842662

- Quy mô buồng/giường: 10/20

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.337
Online: 66