1.

{C}1.    THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

1.  Khách sạn Him Lam:

- Liên hệ: Phường Him Lam; Số điện thoại: 0230.3811856, Fax 0230.3811369.

- Quy mô buồng/giường: 90/185

- Hạng được công nhận: 3 sao.

2. Khách sạn Công đoàn:

-  Liên hệ: Số 878, phố 3, phường Tân Thanh; Số điện thoại: 0230.3824319.

- Quy mô buồng/giường: 67/150.

- Hạng được công nhận: 2 sao

3.  Khách sạn Hà Nội - Điện Biên Phủ:

- Liên hệ: Phố 6, phường Mường Thanh; Số điện thoại: 0230.3825103, Fax 0230.3826290.

- Quy mô buồng/giường: 39/69

- Hạng được công nhận: 2 sao.

4.  Khách sạn ASEAN:

- Liên hệ: Phố 6, phường Thanh Bình; Số điện thoại: 0230.3737 777

-  Quy mô buồng/giường: 41/82

- Hạng được công nhận: 2 sao.

5. Khách sạn Xổ số:

- Liên hệ: Phố 10 – Phường Mường Thanh;

- Quy mô buồng/giường: 10/20. Số điện thoại: 0230.3825789

- Hạng được công nhận: 1 sao

6. Khách sạn Mường Thanh:

- Liên hệ: Số 25, phố 21, phường Him Lam; Số điện thoại: 0230.3810043, Fax: 0230.3826713.

-  Quy mô buồng/giường: 132

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

7. Khách sạn Như Ngọc

 

- Liên hệ: Số 8 - tổ 4 – Phường Thanh Bình; Số điện thoại 0230.3834488, 0985.706.861

- Quy mô buồng: 17

- Hạng được công nhận:

THỊ XÃ MƯỜNG LAY

1. Khách sạn Thanh Bình

- Liên hệ: Khu Đồi Cao – P. Sông Đà- Thị xã Mường Lay; Số điện thoại: 01685317307

- Quy mô buồng/giường: 60

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

2. Khách sạn Him Lam II

- Liên hệ: Tổ 5 – P. Sông Đà - Thị xã Mường Lay; Số điện thoại: 0230. 3 853235; 0912253026

- Quy mô buồng/giường:11

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

3. Ks Hoàng Long

- Liên hệ: Tổ 9 – P. Na Lay - Thị xã Mường Lay; Số điện thoại: 01647807108

- Quy mô buồng/giường: 30

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng

4.  Khách sạn Lan Anh:

 - Liên hệ: Phường Sông Đà, Số điện thoại: 0230.3852370

- Quy mô buồng/giường: 25

5. Khách sạn Đức Trường

 - Liên hệ: Tổ 12 - Phường Na Lay - Thị xã Mường Lay, Số điện thoại: 0945047658

- Quy mô buồng/giường: 20

- Hạng được công nhận: Chưa xếp hạng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 9.694.532
Online: 98