Ngày 25/10/1962 tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) quyết định đổi tên khu tự trị Thái Mèo thành khu tự trị Tây Bắc và thành lập 03 tỉnh: Lai Châu, Sơn La, Nghĩa Lộ. Theo đó các cơ quan ban ngành của tỉnh cũng được hình thành, trong đó có Ty văn hóa, do đồng chí Lương Quy Nhân làm Trưởng ty Văn hóa. Trong bối cảnh bấy giờ cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc còn nhiều khó khăn, các thiết chế về văn hóa ở cấp tỉnh chưa có, ở cấp huyện có 02 cửa hiệu sách, 02 cửa hiệu ảnh, 04 đội chiếu bóng lưu động do Sở Văn hóa Khu Tây Bắc thành lập; Riêng huyện Điện Biên có Đài truyền thanh và Thư viện.

Năm 1965 Chính phủ thành lập Tổng cục Thông tin, trên cơ sở đó năm 1966 tỉnh Lai Châu thành lập Ty Thông tin do đồng chí Nguyễn Ngọc Thưởng giữ chức trưởng Ty. Đến năm 1970 Chính phủ thành lập Bộ Văn hóa Thông tin, Trên cơ sở đó Ủy ban hành chính tỉnh ra Quyết định giải thể Ty Thông tin và sáp nhập vào Ty Văn hóa thành Ty Văn hóa Thông tin do Đồng chí Lương Quy Nhân giữ chức trưởng Ty.

Trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở Miền Bắc ngành Văn hóa Thông tin đã tổ chức nhiều loại hình hoạt động như: Chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, sáng tác thơ ca, tuyên truyền cổ động ở mọi lúc mọi nơi. Thông qua các hoạt động đó nhằm tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ, giáo dục truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc, lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, học tập tinh thần quả cảm sự hy sinh anh dũng của bộ đội và nhân dân các dân tộc, bảo vệ tổ quốc xây dựng xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền xây dựng hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủ công nghiệp, giới thiệu gương người tốt việc tốt.

Trong quá trình phát triển Ty Văn hóa Thông tin đã giúp tỉnh Phong Sa Ly, U Đom Xay, Luông Pra Băng của nước bạn Lào đào tạo diễn viên, nhạc công nghiên cứu, tìm hiểu về mô hình tổ chức, phương pháp quản lý và hoạt động của ngành Văn hóa-Thông tin. Thời kỳ năm 1976 -1990 ngành đã tích cực bám sát tập trung tuyên truyền cho phong trào thi đua lao động sản xuất, phục vụ cuộc tổng tuyển cử quốc hội thống nhất cả nước và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.

Năm 1990 tỉnh Lai Châu thành lập Sở Văn hóa Thông tin Thể thao, trên cơ sở giữ nguyên sở Văn hóa Thông tin, giải thể sở Thể dục Thể thao và sáp nhập vào Sở Văn hóa Thông tin. Giữ nguyên bộ máy tổ chức của Sở Văn hóa Thông tin, đồng chí Mai Xuân Lộc Phó giám đốc sở Thể dục Thể thao giữ chức Phó giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao. Giữ nguyên phòng Nghiệp vụ Thể dục Thể thao và thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao.

Sau 10 năm thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước ngành Văn hóa Thể thao đã có những đóng góp đáng ghi nhận vào sự nghiệp chung của dân tộc. Cơ sở vật chất của ngành từng bước được ổn định, trang thiết bị kỹ thuật được thay thế, các thiết chế văn hóa thông tin ngày càng được củng cố, hoàn thiện và mở rộng.

Đầu năm 1995 ở Trung ương thành lập Bộ Văn hóa Thông tin trên cơ sở tách từ Bộ Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, theo đó tháng 7/1995 Sở Văn hóa Thông tin và Thể thao tỉnh Lai Châu cũng tách  Thể dục thể thao và giữ nguyên mô hình Sở Văn hóa thông tin như năm 1990.

Ngày 05/5/2008, thực hiện Quyết định số 463/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên về việc kiện toàn tố chức, bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Điện Biên. Tiến hành hợp nhất Sở Thể dục Thể thao với Sở Văn hoá Thông tin thành Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch như ngày nay do đồng chí phạm Văn Hưng là Giám đốc trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác QLNN về du lịch từ Sở Công - Thương; Tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác QLNN về gia đình từ Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh; Chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, cán bộ làm công tác QLNN về báo chí, xuất bản về Sở Thông tin và Truyền thông; Tiếp nhận nguyên trạng: Trung tâm Huấn luyện năng khiếu TDTT thuộc Sở Thể dục Thể thao và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá - Thông tin gồm: Bảo tàng Dân tộc tỉnh; Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thư viện tỉnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh; Trung tâm Văn hoá - Thông tin; Trung tâm Phát hành sách; Trung tâm Điện ảnh về Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Sau khi sát nhập, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên có 09 đơn vị trực thuộc và 09 phòng ban chuyên môn với 375 công chức, viên chức. Tổ chức bộ máy của Sở tiếp tục được kiện toàn, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm được duy trì thường xuyên, công tác cải cách hành chính thực hiện có hiệu quả. Cơ sở vật chất, các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư. Bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc được nghiên cứu sưu tầm bảo tồn giới thiệu. Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển tương đối mạnh. Lượng khách và doanh thu xã hội từ hoạt động du lịch tăng, công tác phối hợp với các tỉnh trong vùng để liên kết phát triển du lịch được đẩy mạnh.

Ngày 05/5/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch long trọng tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Sở. Nhìn lại chặng đường 10 năm qua, Sở đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các cấp, các ngành, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, đóng góp ngày càng sâu sắc, hiệu quả vào sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ổn định an ninh quốc phòng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng 3 (01 cá nhân năm 2012); Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2014); Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh (2009, 2016); Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch (2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2017). Ngoài ra còn nhiều Bằng khen do UBND và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và nhiều danh hiệu, hình thức khen thưởng dành cho các cá nhân và tập thể.

Với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua", dưới ánh sáng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; với sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền tỉnh Điện Biên, sự phối hợp chủ động, có trách nhiệm của các sở, ban ngành, lực lượng trong tỉnh và các địa phương trong cả nước, Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tin tưởng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, huấn luyện viên, vận động viên, hội viên và văn nghệ sĩ toàn ngành tích cực hưởng ứng phong trào, hăng say lao động, sáng tạo; nêu cao tinh thần đoàn kết, nhất trí để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Cùng nhau viết tiếp trang sử truyền thống của ngành, đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình phát triển lên một tầm cao mới, đóng góp ngày càng toàn diện và sâu sắc vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng, của đất nước nói chung trong thời kỳ bảo vệ và xây dựng Tổ quốc./.

 

 Liên kết website
Thống kê: 8.859.219
Online: 46