Danh mục
  Văn bản mới nhất
  Số/Ký hiệuTrích yếu Ngày BH
  QD 805/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Di sản văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên26/04/2024
  QĐ 699/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên08/04/2024
  775/QĐ-BVHTTDLVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên28/03/2024
  374/QĐ-UBNDQuyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên22/02/2024
  374/QĐ-UBNDQuyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên22/02/2024
  123/QĐ-UBNDVề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên24/01/2024
  124/QĐ-UBNDvề ciệc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên24/01/2024
  66/QĐ-UBNDVề việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực hợp tác quốc tế và lĩnh vực nhiếp ảnh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở VHTTDL12/01/2024
   Liên kết website
  Thống kê: 9.545.176
  Online: 149