Danh mục thủ tục
Tên thủ tục Lĩnh vực Xem chi tiết
1. Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản Văn hóa Chi tiết
2. Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Di sản Văn hóa Chi tiết
3. Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Di sản Văn hóa Chi tiết
4. Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Di sản Văn hóa Chi tiết
5. Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Di sản Văn hóa Chi tiết
6. Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Di sản Văn hóa Chi tiết
7. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Di sản Văn hóa Chi tiết
8. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Di sản Văn hóa Chi tiết
9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản Văn hóa Chi tiết
10. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản Văn hóa Chi tiết
11. Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản Văn hóa Chi tiết
12. Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Di sản Văn hóa Chi tiết
13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản Văn hóa Chi tiết
14. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Di sản Văn hóa Chi tiết
15. Thủ tục cấp giấy phép phân loại phim Văn hóa Chi tiết
1 2 3 4 5 6    
 Liên kết website
Thống kê: 8.661.891
Online: 192