Danh mục thủ tục
Tên thủ tục Lĩnh vực Xem chi tiết
Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Thủ tục hành chính dùng chung Chi tiết
Thủ tục xét tuyển viên chức Thủ tục hành chính dùng chung Chi tiết
Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa Chi tiết
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa Chi tiết
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận thành lập và hoạt động của chi nhánh cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam Văn hóa Chi tiết
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Chi tiết
Thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Chi tiết
Cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở cung cấp dịch vụ trợ giúp phòng, chống bạo lực gia đình Gia đình Chi tiết
Phục hồi danh dự (cấp tỉnh) Thủ tục hành chính dùng chung Chi tiết
Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh) Thủ tục hành chính dùng chung Chi tiết
Thủ tục xét tuyển công chức Thủ tục hành chính dùng chung Chi tiết
Thủ tục thi tuyển viên chức Thủ tục hành chính dùng chung Chi tiết
Thủ tục thi tuyển công chức Thủ tục hành chính dùng chung Chi tiết
Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Thủ tục hành chính dùng chung Chi tiết
Thủ tục tiếp nhận vào làm viên chức Thủ tục hành chính dùng chung Chi tiết
1 2 3 4 5 6    
 Liên kết website
Thống kê: 9.366.598
Online: 45